General forsamling

Der indkaldes til generalforsamling:
Hvornår: 1. November klokken 19.00
Hvor: HGU’s mødelokale i Multihuset.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Aflæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af bestyrelsessuppleant
  • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  • Eventuelt

Fælles motion
Som noget nyt, kan du få dig rørt sammen med os andre inden mødet. Hvis du ønsker det, så mød op ved multibanen klokken 17.30.

Uden mad og drikke...
Der vil efter mødet blive serveret tapas og lidt at drikke til.

375 kr pr. kvartal

Crossfit, Inddor cycling, Kvindehold, Outdoor fitness, Træningsprogram, Uddannede instruktører.
MultiFitness - Multihus Højen, Jenlevej 5, 7100 Vejle